Zsindelyfedések alátétlemezének kiválasztása

A bitumenes tetőzsindelyek a magyar építőanyag-piac egyik leggyorsabban elterjedt termékei. Az elmúlt öt év alatt szinte a teljes ismeretlenségből az egyik legszélesebb szín- és formaválasztékú kínálati piac alakult ki.
Az egyes márkák és típusok gyakran jelentős ár és minőségbeli különbsége ellenére majd’ mindegyik termék alkalmas építőipari felhasználásra, családi házak és középületek magastetőinek külső héjalására. A zsindelyfedések rövid múltja ellenére egyre több helyen látható sérült, javításra vagy máris cserére szoruló tető. Nagyon sok héjalás Felülete felhólyagosodott, hullámos. Az esztétikai jelenség gyakran olyan súlyos kivitelezési hibákat jelez, amelyek rövidesen a tetőfedés teljes tönkremenetelét okozhatják.

Ezekben a problémákban a vásárolt anyag hibái szinte sohasem játszanak szerepet. Tapasztalataink alapján a bitumenes tetőzsindelyek esetében sokkal kevesebb minőségi probléma fordul elő, mint amennyit az egyéb fedési módok hívei feltételeznének. A komolyabb minőségi hibák előfordulásának aránya az ezrelékes szintet sem közelíti meg.

A zsindelyfedések tönkremenetelének valódi okai közül két fő csoportba sorolható az esetek 99 %-a.

A leggyakrabban előforduló ok: a kivitelezők szakmai felkészületlensége. az elvégzett munkák kisebb vagy nagyobb hiányosságai. A zsindelyezés a szakképzett tetőfedők feladata. Mivel a zsindelyezésnek Magyarországon még nincs hagyománya. a szakmai fogásokat, a trükköket Csak külön szakmai képzéseken lehet megtanulni. Majdnem mindegyik tetőfedő elvállalja a zsindelyezési feladatokat, annak ellenére, -hogy egyelőre alig 5-10 százalékuk vett részt ilyen tanfolyamon. Egy új termék alkalmazásakor nem elég a régi anyagoknál megszerzett szakmai rutin. A tetőfedőknek nemcsak a fedés trükkjeit kellene elsajátítani, legalább ennyire fontos lenne a megfelelő színtű anyagismeret, a jól működő zsindelyfedés rétegrendjének kialakítása, az anyagok megválasztása.

Az anyagismeret hiányára vezethető vissza a zsindelyfedések tönkremenetelét előidéző másik leggyakrabban elkövetett hiba, a nem megfelelő alátétlemez kiválasztása.

Legfontosabb tudnivaló: „kátránypapírt” (bitumenes csupaszlemezt) zsindelyfedések alátétlemezeként alkalmazni szigorúan tilos!

A kátránypapír a legolcsóbb bitumenes fedéllemez termék. A kereskedők szempontjából sokkal könnyebben eladható áru, mint a jó minőségű, de közel négyszer drágább zsindely-alátétlemez. A kivitelező számára könnyen szállítható, vékonysága, igénytelenebb anyaga révén könnyebben fektethető termék. Az építtető – amennyiben más információt nem kap – értelemszerűen (sajnos az esetek közel 50 %-óban) kátránypapírt vásárol.

Sem a kereskedők, sem a kivitelezők nincsenek tisztában az elkövetett hiba lehetséges következményeivel. A kátránypapír a pára és a hőmozgás hatására bármikor felpúposodhat. A könnyű (és nyáron fellágyuló) zsindelyfedés azonnal felveszi ezt a hullámos formát. és megtartja akkor is, ha alatta a papír esetleg újra kisimulna. A keletkezett hullámoknál a szél először kikezdi a fedés felszínét, majd – mivel a ragasztás nem bírja ki az egyre nagyobb terhelést – mind nagyobb felületeken tépi fel a héjazatot. Végül az egész zsindelyfedés cserére szorul. a deszkázatig vissza kell bontani a tetőt.

Mindezen veszélyekkel és kockázatokkal szemben gyakorlatilag semmilyen előny nem áll. Kátránypapír esetében – az anyag vékonysága miatt – felület kiegyenlítő hatásról nem beszélhetünk; az alacsony bitumentartalom és a nem megfelelő tapadás miatt a visszafolyással szembeni vízzárás minimális. Ugyanakkor a nem vízzáró, rendszeridegen anyag időzített bombaként bármely pillanatban elkezdheti a fedés, sőt az egész tető tönkre­tételét. A kátránypapír organikus betéte nemcsak felpúposodhat, hanem el is korhadhat, ami súlyos gombáso­dást idéz elő. Minden komolyabb, továbbképzéssel is foglalkozó zsindelyforgalmazó (Isola Kft.. Ninive Kft., Tegola Ungarese Kft., Villas Hungária Kft. stb.) alkalmazástechnikai útmutatóiban, tanfolyamainak anyagában szigorúan tiltja a papírbetétes fedéllemezek alátétlemezként történő alkalmazását.

Kátránypapír alátétlemezként történő beépítésénél a legtöbb gyártó nem is vállal garanciát a felette lévő, egyébként kiváló minőségű zsindelyréteg anyagára.

Minden kivitelezést elvállaló szakembernek ismernie kellene az alapvető technológiai előírásokat. Nekik kellene felhívniuk a megrendelő figyelmét a helytelen anyag beépítésének lehetséges következményeire. A felelősség azért hárul elsősorban a kivitelezőre, mert a kereskedővel gyakran nem is közlik, hogy a kátránypapírt zsindelyfedéshez vásárolják. Csak üvegfátyol betétes (vagy poliészteres) bitumenes fedéllemez alkalmazható bitumenes tetőzsinde­lyek alátétlemezeként. A poliészterfátyol-betétes alátétlemezeket – magas áruk miatt – zsindelyekhez általában nem alkalmazzák Üvegfátyol betétes lemezek képezik a szigetelőanyag-piac legnagyobb választékát. A széles választékban a pincétől a lapos tetők szigeteléséig számtalan. gyakran ellentétes igénybevételeknek is megfelelő, változatos tulajdonságú anyag kapható. Mégis alig találunk olyan, még megfizethető (a zsindely értékének max. 15-30 %- ába kerülő) terméket, amelyet bármely zsindelyfedéshez nyugodtan ajánlhatnánk.

Az alátétlemez ideális vastagsága 2-3 mm közötti. A 2 mm-nél vékonyabb lemezek már nem egyenlítik ki megfelelő mértékben az aljzat esetleges egyenetlenségeit, az alacsonyabb bitumentartalom miatt pedig a vízzárás biztonsága már nem kielégítő. A 3 mm-nél vastagabb lemezek súlyuknál fogva nehezen kezelhetők, nagy melegben megereszkedhetnek a tetőn, és a vastag felületek átlapolása a zsindelyfelületen már meglátszik.

A közhiedelemmel ellentétben nem jó, ha az alátétlemez közvetlenül ráragad a deszkázatra. Az aljzaton elmozdulni képes réteget a deszkázat mozgásai kevésbé terhelik, mechanikai károsodás ritkábban fordul elő, a kiegyenlítő funkció jobban érvényesül. A termék ezért alulról – lehetőleg – fóliakasírozott legyen.

A magastetők alátétlemeze komoly igénybevételnek van kitéve. A bitumen összetétele határozza meg a lemeznek a külső hőmérséklettől is függő fizikai tulajdonságait (hőállóság, hajlíthatóság, tapadás, szögzárás, stb.). Ebből a szempontból a valamivel drágább modifikált (APP, SBS) lemezek tulajdonságai kedvezőbbek.

Sajnos, a legtöbb cég által ajánlott alátétlemezek a fenti követelményeknek nem felelnek meg. Akad olyan forgalmazó, amelyik tisztában van terméke hiányosságaival, az általa gyártott zsindely-alátétlemezzel készített fedésre egyáltalán nem is vállal garanciát. Ezért is érthetetlen, hogy akkor miért forgalmazza ezt az alacsony hőtűrésű, vékony anyagot zsindelyalátétként. A legtöbb európai gyártó az alátétlemezéért csak a saját rendszerén belül, a jobb minőségű, de drágább zsindelyével együtt vállal felelősséget.A tengerentúli és a legolcsóbb európai típusoknak általában nincs is saját, jó minőségű alátétlemezük. Pedig éppen ennél a gyengébb minőségű csoportnál lenne leginkább szükség egy megnyugtató, másodlagos vízzárási védelemre. A piacon jelenleg csak egyetlen olyan 2,5 mm vastag, megerősített hordozójú modifikált alátétlemez kapható, amelyet kifejezetten zsindelyfedések alátétlemezének készítenek. Ennél az egyetlen típusnál a lemez átfedési zónájában (az öntapadó sáv alatt) csökken a keresztmetszet, így az átlapolás miatti lépcső a fedés síkján már nem észlelhető.

Az oxidbitumenes típusok közül sem ajánljuk azonban a nettó 200 Ft/m2-nél olcsóbb áron kapható típusokat. Jelenleg ez alatt az árszínt alatt használható, viszonylag jó minőségű alátétlemezt előállítani és forgalmazni képtelenség. Inkább vásároljunk egy másik, valamivel kedvezőbb árú zsindelytípust, de az üvegfátyol betétes alátétlemezek közül se válasszunk gyengébb minőséget! A megfelelő alátétlemez kiválasztása után a felrakás már a kivitelező dolga. Nem árt azonban, ha néhány technológiai előírást a felhasználó is megismer.

Az alátétlemezeket a beépítésig csak állítva szabad szállítani és tárolni. különben a tekercsek összenyomódásakor az üvegszálak eltörhetnek. A tárolás során az anyagot sugárzó hő és napsütés ne érje!

A lerakás alatti külső hőmérséklet oxidbitumenes lemezeknél +10 ° lemezeknél 0 és +30 °C között lehet. Alacsonyabb hőmérsékleten a lemezek könnyen törhetnek, magasabb hőmérsékleten elszakadhatnak. A tekercseket mindig vízszintesen, az eresszel párhuzamos sávokban kell kiteríteni. Az átfedés vízszintesen min. 10 cm, függőlegesen min. 20 cm (vagy élbe forrasztás) legyen! Az átfedések a vízfolyás irányában takartak legyenek. Az alátétlemez rögzítése nagyfejű, rozsdaálló zsindelyszeggel történhet. Általános előírás, hogy legalább annyi szöget kell a rögzítésre alkal­mazni, amennyi biztosítja, hogy a zsindelyezésig az alátétlemez bizton­ságban fennmarad. Amennyiben a zsindelyezés és az alátétfedés között hosszabb idő telik el, a rögzítést nagyobb felületekkel (pl. deszkák, lécek felszögelésével) kell elvégezni. Arra azonban ügyelni kell, hogy az oxidbitumenes leme­zek a napsugárzás hatására gyorsan öregednek, pár hónap alatt felrepe­dezhetnek, elveszítik vízzáró képes­ségüket. Alacsony, 15 fok alatti hajlásszögű tetőknél már csak kiváló minőségű alátétlemez alkalmazható. A nagyon alacsony lejtésű felületeket már a lapos tető szigeteléssel megegyező biztonságúra kell ké­szíteni. A szögelés sávját az átlapo­lásnak takarnia kell. Előfordulhat, hogy két réteg alátétlemezre van szükség. A legfelső réteget szöggel nem is szabad átütni, az csak heví­téssel rögzíthető. Hasonló gondos­sággal kell eljárni a vápák, belső hajlatok. ívek kialakításánál is.

Jó minőségű alátétlemez kiválasz­tásával és a megfelelő technológia alkalmazásával a tető már a zsin­delyezés előtt teljesen vízzáróvá te­hető. Az igazán jól működő alátétleme­zes felületre szinte bármilyen fedés felkerülhet, nyugodtan választható akár a gyengébb minőségű, de jobban tetsző zsindelytípus is, hiszen a legnagyobb gond, a vízzárás a jó alátéttel megoldódott.